Contact

Deze website wordt onderhouden door:

12-10-29-0782 Viviumlowres_R72J.H. (Jaap) le Cosquino de Bussy

Op- of aanmerkingen kunnen worden gericht naar
Questions and remarkd may be addressed to

Koninginneweg 109, 1075 CK, Amsterdam
020 – 471.1266
cosquino(at)gmail.com

Ik heb een achtergrond in IT sinds 1979 en ik heb ervaring met internet sinds 1995. De eerste familie website is opgezet in 1996 (rechtstreeks in html), later kwam daarvoor MS Frontpage, dat meer gelegenheid bood naar de content te kijken. Deze techniek is nu ruim achterhaald door CMS. In 2013 ben ik over gegaan naar webhosting bij Mijndomijn met gebruik van WordPress.