DE Bussy Ellerman Harms

(DBEH)

Enkele wetenswaardigheden over de historie van Drukkerij de Bussy-Ellerman Harms.

Dit bedrijf stamt uit 1868 en is gestart als boekhandel te Veenendaal. Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen.

Drukkerij J.H. de Bussy in de Rustenburgerstraat 148 te Amsterdam

Bronnen

7 juni 2018 Het stadsarchief heeft een artikel over het archief van DBEH opgenomen in hun nieuwsbrief van vandaag. Klik hier om het artikel te lezen.

17 april 2018 De meeste historische stukken uit het bedrijf zijn geschonken aan het Stadsarchief.  Het archief was aanvankelijk nog niet ingezien en was dus ook nog niet publiekelijk toegankelijk. In 2012 heb ik het initiatief genomen om als vrijwilliger mee te werken aan de ontsluiting van dit archief. Dat betekent dat alle stukken zijn opgeschoond en geordend. Het resultaat is een archief, verdeeld over 679 mappen, gevuld met papieren stukken, drukwerk en foto’s. Dit archief beslaat ongeveer 10 meter plankruimte. Tijdens dit onderzoek heb ik een werkdocument bijgehouden over alle juridische entiteiten, hun activiteiten, hun publicaties, hun medewerkers (namen van directieleden) en vestigingsadressen en de periode waarin zich dit alles afspeelde, voor zover dit uit de archiefstukken viel op te maken. Dit document is niet opgenomen in het archief, maar is bij mij ter inzage beschikbaar. Deze activiteit is medio 2014 afgerond.

Daarop hebben professionele medewerkers de verificatie en omnummering van de stukken uitgevoerd. In april 2018 is dit archief publiekelijk ontsloten. Het is nu terug te vinden op de website van het Stadsarchief Amsterdam onder archiefnummer 1005:

Vanwege de privacywetgeving zijn (nog) niet alle stukken vrijgegeven voor publicatie, maar ze zijn wel als document vermeld. Overige stukken zijn opvraagbaar voor inzage en tegen betaling in digitale versie verkrijgbaar.

2011 Dit is een zoon van een van de medewerkers van het bedrijf rond 1900. Een nazaat, Jaap van Rossum, heeft op deze site informatie geplaatst over het bedrijf.