Foto’s verzamelen

De belangstelling voor fotografie binnen de diverse kunstkringen (verzamelaars, galerieën en musea) exponentieel gestegen in de laatste decennia. Met het grote aantal fotografen en het enorme aanbod aan foto’s is het aanschaffen van fotowerken een delicate kwestie geworden. Deze pagina verwijst naar een aantal bronnen, die bij het maken van keuzes behulpzaam kunnen zijn. De belangrijkste vragen hierbij zijn:

  • Is fotografie altijd kunst? Een foto kan kunst zijn, mits gemaakt door een erkende fotograaf, maar niet iedere foto is kunst.
  • Is de waarde voor kunst theoretisch te benaderen? Nee, de waarde van een foto is van veel factoren afhankelijk: de waardering voor de fotograaf, het unicum en de staat van de foto en het moment in tijd. De waardering voor de fotograaf wordt bepaald door de bekendheid van zijn foto’s, het bezit van zijn foto’s in bijzondere collecties, de verschenen boeken en publicaties en het aantal tentoonstellingen en het gewicht van het museum.
    Het inschatten van een actuele prijs is weggelegd voor mensen, die lang en veel actief zijn in de fotohandel (galeriehouders en curatoren). Het gaat dan dus om hun reputatie en geloofwaardigheid. Een andere manier om prijzen te volgen, is om naar veilingen te gaan.
  • Schaf ik foto’s aan uit emotie, als belegging of om een andere reden? Het maakt niet uit om welke reden je verzamelt, zolang het binnen je budget mogelijk is en zolang jij er gelukkig van wordt. De vergankelijkheid van het medium (papier, chemicaliën en inkt) maakt het beleggen extra riskant, hoewel dat ook voor andere kunstvormen geldt. De vergankelijkheid wordt sterk beïnvloed door de presentatie condities (temperatuur, vochtigheid en de hoeveelheid (zon)licht).
    Vergeet niet dat de aanschaf allerlei extra kosten met zich mee brengt, zoals opgeld bij een veiling en de kosten voor inlijsten, transport verzekering.

In 2022 heeft de Vereniging Rembrand ism met de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL) een drietal lezingen opgezet en beschikbaar gesteld via Youtube (3x ±1,5 uur) over dit onderwerp. KLIK HIER voor de link.
Deel 1 is vanuit de UBL onder leiding van Maartje van der Heuvel (de werkelijke lezing start na 7 minuten). Deel 2 is vanuit het Haags Historisch Museum (start na 1 min.) en deel 3 vond plaats in de bibliotheek van het Rijksmuseum (na 20 sec.).

Hieronder is een lijst met belangrijke bronnen:

Bronnen

Taxateurs (apraisers)

Literatuur 

  • Julien Hacking, Photography and the art market, Lund Humphries, 2018, ISBN: 978-18-482-2148-2 
  • John Szarkowski, The photographer’s eye, MoMa, 1966, ISBN 978-08-707-0527-4