Onderhoud website

2023
 

Complete herindeling van de website. Deze site is nu nog uitsluitend voor de genealogie aktiviteiten. Het oude gedeelte over ‘fotografie’ is grotendeels overgenomen in debussyfoto.nl

Technisch:
Veel oude plug-ins werkte niet goed meer met de nieuwe versies van PHP. Er is een standaard lay out, met bijbehorende templates gemaakt in het werktook Divi, dat weer onderdeel uitmaakt van WordPress. Divi is gemakkelijk te onderhouden en uit te breiden.
PHP-versie overgezet van 8.1 naar 8.2

2021
  SSL Certificaat geactiveerd voor beide websites
Dit betekent een beter beveiligde toegang tot de websites. Het begin van de URL is hierbij veranderd van “http” naar “https”
  Versie 5.8 van WordPress is geactiveerd. Dat betere gebruikers mogelijkheden in het CMS. Tevens is PHP-versie overgezet van 7.3 naar 7.4 en dat biedt betere bescherming.
2015
1-6 Er is een tweede website geopend voor serieuze informatie over mijn ontwikkeling als fotograaf onder de naam deBussyFoto. Mijn portfolio is daar naartoe verhuisd en bijgewerkt. De informatie over fotografie “zien”, “maken” en “gezien” zal wel hier blijven.
2014
Het menu “Fotografie” is meer en meer uitgebreid, hoewel dat niets met genealogie te maken heeft. In de toekomst zal die informatie op een eigen website verschijnen.
2013
22-8 Onder Fotografie is de Porfolio aangebracht, met een overzicht van mijn fotowerk.
28-7 Van de foto’s boven aan iedere pagina is een verklaring opgesomd onderaan de pagina Waarom.
17-7 Fotografie is een onderdeel van het hoofdmenu geworden en er zijn veel nieuwe weblinks aan dit onderdeel gekoppeld.
6-7 De pagina Techniek is toegevoegd.
25-6 De pagina website over fotografie is toegevoegd.
15-4

De webpagina’s zijn geheel vernieuwd

Ik ben van KPN over mijndomijn.nl voor de hosting en ik ben overgestapt van MS-Frontpage naar het CMS van WordPress.
Op 24 juni is hierover een bericht gestuurd naar alle familieleden.

11-2 De pagina’s “English” en “gezocht” zijn toegevoegd. In de zoektocht naar het meest ideale medium voor het kenbaar maken en delen van onbekende foto’s uit de familie’s nu een link opgenomen naar Facebook.
2012
24-7 De pagina “onderscheidingen” is toegevoegd.
17-7 Bij het opruimen op de Noolse Hoek is de kist opengegaan, die sinds het overlijden van Koos nog niet was open geweest. Daaruit komt een schat aan ongesorteerd materiaal: zie de foto’s op de homepage en de familie page.
1-7 De gepubliceerde parentelen zijn beperkt tot de oudst levende generatie: meer recente gegevens zijn alleen op aanvraag beschikbaar.
De literatuurlijst is uitgebreid met nieuwe aanwinsten.
2011
12-7 Na vele discussies over privacy is de gepubliceerde informatie op onze site versoberd. Afbeeldingen en detailgegevens van nog levende familieleden zijn vervallen. Op verzoek van familieleden is het oude, uitgebreidere parenteel telefonisch opvraagbaar.
2007
29-12
Johannes Honig (1895-1975)
Johannes Honig (1895-1975)

Met moeder is veel gesproken over haar familie (Honig) en daarbij zijn meer foto’s overgenomen.
Deze foto, gemaakt door Paul Huf, kreeg ik opgestuurd:

7-9 In Laren heb ik een interessante doos met oude foto’s gevonden. Daarbij zaten veel foto’s van tussen 1840 en 1920. Deze zijn nu toegevoegd. Maar ik mis nog steeds veel foto’s. In middels zijn er, voor zover beschikbaar ook meerdere foto’s per persoon opgenomen: max 3, zie 14-8-2006.
29-8 De zomervakantie is gebruikt voor het uitzoeken van ongesorteerd materiaal van vader. De literatuurlijst is daarmee aangevuld. De gevonden gegevens zijn ook overgenomen in de Aldfaer database. Daarover de volgende tip: het programma Aldfaer biedt vele plezierige opties om aanvullende informatie als foto’s en feiten toe te voegen. Die feiten kunnen o.a. zijn: woonadressen, beroep of functie en opleiding. Deze extra gegevens zijn door familieleden wel opvraagbaar, maar worden niet op deze site getoond.
2006
14-8 Er komen steeds meer foto’s bij, o.a. gekregen van Willemien. Alle foto worden teruggebracht naar 3x4cm op 72 ppi (plm. 85×113 pixels => 30kb). Het mooiste is als ik van ieder familielid 3 foto’s heb. Ze krijgen een letter als achtervoegsel voor de leeftijdsindicatie (grofweg):A = 0-20 jaar (jeugd)B = 20-55 jaar (middelbare leeftijd)C = ouder dan 55 (senioren leeftijd)Verzoek: De site is beperkt tot één foto per familielid: de meest recente opname. Het is duidelijk dat ik nog veel foto’s mis. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullende portretten!
15-4 Toevoeging van het artikel “cogito ergo sum” over de waarheid.
15-2 Bij toeval veel informatie gevonden over de familie Honig.(mijn moeder: getrouwd met Jacob Herman lCdB, geb. 30-4-1923). Hiervoor is een separaat parenteel gepubliceerd. Met dank aan de heer B. Buitenrust Hettema uit het Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, 1 jan. 1967
2005
15-10 Uit het oude familiebedrijf. de Bussy Ellerman Harms, is veel interessant materiaal overgedragen aan mij. Hier is tussendoor veel tijd in gaan zitten om e.e.a. goed te archiveren.
29-6 De familiereünie heeft veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Zo was er een opmerking over de detaillering in de parenteel. Het is nimmer de bedoeling dat deze site aanstootgevend is, dus we zullen ons daarover beraden.Verder blijkt dat de stamboom overcompleet is. Het zou toereikend zijn indien alleen de Cosquino’s worden vermeld en dat van de vrouwelijke kant alleen de echtgenoot en de kinderen worden vermeld. Daarna kom je in de stamboom van een andere familie. Echter uit informatief oogpunt heb ik alle nazaten opgenomen van Louis Philibert uit 1812.
 3-1 De categorie “Literatuur” is nieuw. De categorie “Leiden” is gewijzigd in “Citaten” en toont familie nieuws (kopieën) uit diverse internet bronnen.
2004
12-11 Twee belangrijke aanvullingen zijn er gemaakt op de stamboom:
-1- Er kunnen nu portretfoto’s worden toegevoegd. (wellicht kunt u mij aan meer foto’s helpen!)
-2- Onderaan is een namen index toegevoegd, waardoor het opzoeken van personen eenvoudiger wordt.
14-11 Aan de stamboom is veel aanvullende data toegevoegd over de familie.
16-10 De 1e HTML versie van de stamboom is geplaatst op deze site. De brondata komt uit de gegevens vanuit het software programma Aldfaer.
1998
2-2 1e webpagina voor de familie gepubliceerd. Alle codering ging nog rechtstreeks in HTML.
2021  
  SSL Certificaat geactiveerd voor beide websites
Dit betekent een beter beveiligde toegang tot de websites. Het begin van de URL is hierbij veranderd van “http” naar “https”
  Versie 5.8 van WordPress is geactiveerd. Dat betere gebruikers mogelijkheden in het CMS. Tevens is PHP-versie overgezet van 7.3 naar 7.4 en dat biedt betere bescherming.
2015  
1-6 Er is een tweede website geopend voor serieuze informatie over mijn ontwikkeling als fotograaf onder de naam deBussyFoto. Mijn portfolio is daar naartoe verhuisd en bijgewerkt. De informatie over fotografie “zien”, “maken” en “gezien” zal wel hier blijven.
2014  
  Het menu “Fotografie” is meer en meer uitgebreid, hoewel dat niets met genealogie te maken heeft. In de toekomst zal die informatie op een eigen website verschijnen.
2013  
22-8 Onder Fotografie is de Porfolio aangebracht, met een overzicht van mijn fotowerk.
28-7 Van de foto’s boven aan iedere pagina is een verklaring opgesomd onderaan de pagina Waarom.
17-7 Fotografie is een onderdeel van het hoofdmenu geworden en er zijn veel nieuwe weblinks aan dit onderdeel gekoppeld.
6-7 De pagina Techniek is toegevoegd.
25-6 De pagina website over fotografie is toegevoegd.
15-4

De webpagina’s zijn geheel vernieuwd

Ik ben van KPN over mijndomijn.nl voor de hosting en ik ben overgestapt van MS-Frontpage naar het CMS van WordPress.
Op 24 juni is hierover een bericht gestuurd naar alle familieleden.

11-2 De pagina’s “English” en “gezocht” zijn toegevoegd. In de zoektocht naar het meest ideale medium voor het kenbaar maken en delen van onbekende foto’s uit de familie’s nu een link opgenomen naar Facebook.
2012  
24-7 De pagina “onderscheidingen” is toegevoegd.
17-7 Bij het opruimen op de Noolse Hoek is de kist opengegaan, die sinds het overlijden van Koos nog niet was open geweest. Daaruit komt een schat aan ongesorteerd materiaal: zie de foto’s op de homepage en de familie page.
1-7 De gepubliceerde parentelen zijn beperkt tot de oudst levende generatie: meer recente gegevens zijn alleen op aanvraag beschikbaar.
De literatuurlijst is uitgebreid met nieuwe aanwinsten.
2011  
12-7 Na vele discussies over privacy is de gepubliceerde informatie op onze site versoberd. Afbeeldingen en detailgegevens van nog levende familieleden zijn vervallen. Op verzoek van familieleden is het oude, uitgebreidere parenteel telefonisch opvraagbaar.
2007  
29-12
Johannes Honig (1895-1975)
Johannes Honig (1895-1975)

Met moeder is veel gesproken over haar familie (Honig) en daarbij zijn meer foto’s overgenomen.
Deze foto, gemaakt door Paul Huf, kreeg ik opgestuurd:

7-9 In Laren heb ik een interessante doos met oude foto’s gevonden. Daarbij zaten veel foto’s van tussen 1840 en 1920. Deze zijn nu toegevoegd. Maar ik mis nog steeds veel foto’s. In middels zijn er, voor zover beschikbaar ook meerdere foto’s per persoon opgenomen: max 3, zie 14-8-2006.
29-8 De zomervakantie is gebruikt voor het uitzoeken van ongesorteerd materiaal van vader. De literatuurlijst is daarmee aangevuld. De gevonden gegevens zijn ook overgenomen in de Aldfaer database. Daarover de volgende tip: het programma Aldfaer biedt vele plezierige opties om aanvullende informatie als foto’s en feiten toe te voegen. Die feiten kunnen o.a. zijn: woonadressen, beroep of functie en opleiding. Deze extra gegevens zijn door familieleden wel opvraagbaar, maar worden niet op deze site getoond.
2006  
14-8 Er komen steeds meer foto’s bij, o.a. gekregen van Willemien. Alle foto worden teruggebracht naar 3x4cm op 72 ppi (plm. 85×113 pixels => 30kb). Het mooiste is als ik van ieder familielid 3 foto’s heb. Ze krijgen een letter als achtervoegsel voor de leeftijdsindicatie (grofweg):A = 0-20 jaar (jeugd)B = 20-55 jaar (middelbare leeftijd)C = ouder dan 55 (senioren leeftijd)Verzoek: De site is beperkt tot één foto per familielid: de meest recente opname. Het is duidelijk dat ik nog veel foto’s mis. Ik houd mij aanbevolen voor aanvullende portretten!
15-4 Toevoeging van het artikel “cogito ergo sum” over de waarheid.
15-2 Bij toeval veel informatie gevonden over de familie Honig.(mijn moeder: getrouwd met Jacob Herman lCdB, geb. 30-4-1923). Hiervoor is een separaat parenteel gepubliceerd. Met dank aan de heer B. Buitenrust Hettema uit het Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging, 1 jan. 1967
2005  
15-10 Uit het oude familiebedrijf. de Bussy Ellerman Harms, is veel interessant materiaal overgedragen aan mij. Hier is tussendoor veel tijd in gaan zitten om e.e.a. goed te archiveren.
29-6 De familiereünie heeft veel nieuwe gezichtspunten opgeleverd. Zo was er een opmerking over de detaillering in de parenteel. Het is nimmer de bedoeling dat deze site aanstootgevend is, dus we zullen ons daarover beraden.Verder blijkt dat de stamboom overcompleet is. Het zou toereikend zijn indien alleen de Cosquino’s worden vermeld en dat van de vrouwelijke kant alleen de echtgenoot en de kinderen worden vermeld. Daarna kom je in de stamboom van een andere familie. Echter uit informatief oogpunt heb ik alle nazaten opgenomen van Louis Philibert uit 1812.
 3-1 De categorie “Literatuur” is nieuw. De categorie “Leiden” is gewijzigd in “Citaten” en toont familie nieuws (kopieën) uit diverse internet bronnen.
2004  
12-11 Twee belangrijke aanvullingen zijn er gemaakt op de stamboom:
-1- Er kunnen nu portretfoto’s worden toegevoegd. (wellicht kunt u mij aan meer foto’s helpen!)
-2- Onderaan is een namen index toegevoegd, waardoor het opzoeken van personen eenvoudiger wordt.
14-11 Aan de stamboom is veel aanvullende data toegevoegd over de familie.
16-10 De 1e HTML versie van de stamboom is geplaatst op deze site. De brondata komt uit de gegevens vanuit het software programma Aldfaer.
1998  
2-2 1e webpagina voor de familie gepubliceerd. Alle codering ging nog rechtstreeks in HTML.